ข่าวของเหมียว

ตุลาคม 2553

  • วันที่ 7 ตุลาคม 2553 เป็นวิทยากรพิเศษ ในงานสัมมนาเรื่อง  "ค้นหาความสำเร็จใกล้ตัว สู่ความสุขใกล้ใจ"
    โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • วันที่ 21 ตุลาคม 2553 เป็นวิทยากรพิเศษ ในงานสัมมนาเรื่อง "เปลี่ยนแนวคิด พัฒนาธุรกิจ สู่ความสำเร็จยั่งยืน"
    โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัด
 

พฤศจิกายน 2553

  • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เป็นวิทยากรพิเศษ ในงานสัมมนา เรื่อง “จิตใสไร้ทุกข์ พร้อมจะสนุกกับการทำงาน” สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ห้องอบรม 1 ชั้นที่ 4 กระทรวงการต่างประเทศ
  • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เป็นวิทยากรพิเศษ ในงานสัมมนา เรื่อง “เรียนรู้การเผชิญหน้าพัฒาจิตใจ” เดอะมอลล์ บางแค
  • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เป็นวิทยากรพิเศษ ในงานสัมมนา เรื่อง “ความเชี่ยวชาญในด้านการอบรมพัฒนาจิตใจ” ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี
  • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เป็นวิทยากรพิเศษ ในงานสัมมนา เรื่อง “การป้องกันทุจริตเป็นรูปแบบชำระล้างทางจิตใจ